ภาษาไทย

ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคอยู่หรือไม่?

หากคุณยังไม่สามารถจ่ายบิลค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรือค่าแก๊สในช่วงการระบาดของ COVID-19 เราช่วยคุณได้

โทรศัพท์ไปยังบริษัทที่ให้บริการของคุณ ถามสองคำถามนี้

  • คุณมีโครงการให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง?
  • คุณช่วยจัดแผนการชำระเงินสำหรับยอดที่เกินกำหนดได้หรือไม่?

คุณต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อบริษัทที่ให้บริการสาธารณูปโภคแก่คุณหรือไม่? กรอกที่อยู่ของคุณลงในแผนที่ตามลิงค์นี้ https://www.commerce.wa.gov/utility-assistance/

คุณอาจได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐที่ช่วยเหลือด้านการชำระค่าสาธารณูปโภค

คุณอาจได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐ “LIHEAP” (โครงการช่วยเหลือค่าพลังงานในบ้า นสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณ เรากำลังพัฒนาโครงการใหม่ที่คล้าย กันสำหรับบิลค่าน้ำประปาเช่นกัน ตัวอย่างของระดับรายได้ที่เข้าคุณสมบัติในการรับสิทธิ์

  • ครัวเรือนขนาด 1 คน = รายรับน้อยกว่า $1,595 ต่อเดือนหรือ $19,140 ต่อปี
  • ครัวเรือนขนาด 2 คน = รายรับน้อยกว่า $2,155 ต่อเดือนหรือ $26,860 ต่อปี
  • ครัวเรือนขนาด 4 คน = รายรับน้อยกว่า $3,275 ต่อเดือนหรือ $39,300 ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2-1-1 หรือ โทรศัพท์ไป “ศูนย์ช่วยเหลือชุมชน” ในพื้นที่ของคุณ ใช้ลิงค์แผนที่นี้เพื่อค้นหาข้อมูลติดต่อ https://fortress.wa.gov/com/liheappublic/Map.aspx

เรายินดีให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นเช่นกัน โทร. 2-1-1 เพื่อสอบถามข้อมูล

การระบาดในครั้งนี้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ได้คาดคิดกับหลายคนในรัฐวอชิงตัน คุณไม่ได้ประสบเหตุกา รณ์นี้คนเดียว โทร. 2-1-1 เพื่อติดต่อโครงการเพื่อรับการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายค่าเช่า ค่าอาหาร ค่าอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ

Last Updated 2021-06