فارسی

برای پرداخت قبوض خود به کمک نیاز دارید؟

اگر نتوانسته‌اید قبوض برق، گاز و آب خود را در زمان همه‌گیری کرونا پرداخت کنید، به شما کمک می‌کنیم.

با سازمان مربوطه تماس بگیرید. این دو سؤال را بپرسید:

  • شما برای چه برنامه‌های امدادی واجد شرایط هستید؟
  • آیا می‌توانید برای مبلغی که مهلت پرداخت آن گذشته یک برنامه پرداخت تعیین کنید؟

آیا برای تماس با شرکت آب، گاز و برق مربوطه نیاز به کمک دارید؟ آدرس خود را در نقشه این صفحه وارد کنید: https://www.commerce.wa.gov/utility-assistance/

ممکن است واجد شرایط برنامه فدرالی باشید که در پرداخت قبوض به افراد کمک می‌کند.

بسته به میزان درآمد شما، ممکن است واجد شرایط برنامه فدرالی موسوم به “LIHEAP” (برنامه امدادی انرژی خانگی برای افراد کم‌درآمد) باشید. برنامه مشابه جدیدی برای قبوض آب در حال توسعه است. این‌ها چند نمونه از سطوح درآمد‌ی واجد شرایط هستند:

  • خانوارهای 1 نفره = درآمد کمتر از 1,595 دلار در ماه یا 19,140 دلار در سال
  • خانوارهای 2 نفره = درآمد کمتر از 2,155 دلار در ماه یا 26,860 دلار در سال
  • خانوارهای 4 نفره = درآمد کمتر از 3,275 دلار در ماه یا 39,300 دلار در سال

برای کسب اطلاعات، با 1-1-2 یا “آژانس اقدام همگانی” محل زندگی خود تماس بگیرید. از این نقشه برای یافتن اطلاعات تماس استفاده کنید: https://fortress.wa.gov/com/liheappublic/Map.aspx

برای کمک در مورد سایر هزینه‌ها منابعی در دسترس است. برای کسب اطلاعات با 1-1-2 تماس بگیرید.

همه‌گیری باعث شده بسیاری از افراد در واشنگتن قبوض غیرمنتظره‌ای داشته باشند. شما تنها نیستید. با 1-1-2 تماس بگیرید و با فردی صحبت کنید که بتواند شما را به برنامه‌هایی وصل کند که به افراد برای پرداخت مواردی مثل اجاره‌خانه، غذا، پهنای باند و غیره کمک می‌کند.

Last Updated 2021-06