Ủy ban Tái sinh Kinh tế Cộng đồng Washington đầu tư hơn 10 triệu đô la vào chín dự án quận nông thôn

Ủy ban Tái sinh Kinh tế Cộng đồng Washington đầu tư hơn 10 triệu đô la vào chín dự án quận nông thôn

  • Tháng Chín 17, 2021

OLYMPIA, WA - Ủy ban Tái sinh Kinh tế Cộng đồng Tiểu bang Washington (CERB) hôm qua đã phê duyệt 8,272,040 triệu đô la tài trợ và 1,975,000 đô la cho vay lãi suất thấp để lập kế hoạch, phát triển kinh tế và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng băng thông rộng nông thôn. Năm dự án băng thông rộng nông thôn đã được phê duyệt với số vốn tài trợ gần 8 triệu đô la từ quỹ dự án vốn coronavirus CERB, cho phép ước tính khoảng 3,362 kết nối internet tốc độ cao sau khi hoàn thành. Các dự án nằm ở Grays Harbour, Kitsap, Mason, Skagit và

Tìm hiểu thêm

Wenatchee đã trao gần 1 triệu đô la tài trợ của nhà nước cho dự án mở rộng đường McKittrick

Wenatchee đã trao gần 1 triệu đô la tài trợ của nhà nước cho dự án mở rộng đường McKittrick

  • Tháng Mười Một 16, 2017

Khoản tài trợ và khoản vay của Ban Phục hồi Kinh tế Cộng đồng sẽ hỗ trợ khoản đầu tư của đối tác tư nhân trị giá 2.4 triệu USD, ước tính tạo ra 90 việc làm. OLYMPIA, WA - Ủy ban Tái sinh Kinh tế Cộng đồng Tiểu bang Washington (CERB) hôm nay đã phê duyệt $ 973,185 tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng công cộng nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và tạo việc làm ở Wenatchee, Chelan County. Khoản vay 859,409 đô la và khoản tài trợ 113,776 đô la cho thành phố Wenatchee dành cho Dự án Mở rộng Đường phố McKittrick, vốn tài trợ của Nhà nước là

Tìm hiểu thêm

Hội đồng nhà nước chấp thuận $ 100K để nghiên cứu Trung tâm Sản xuất Arlington Marysville

Hội đồng nhà nước chấp thuận $ 100K để nghiên cứu Trung tâm Sản xuất Arlington Marysville

  • Tháng Chín 22, 2017

Hội đồng Phục hồi Kinh tế Cộng đồng trao các khoản tài trợ cho các nghiên cứu khả thi ở Hạt Snohomish OLYMPIA, WA - Hôm nay, Ban Phục hồi Kinh tế Cộng đồng (CERB) đã công bố 100,000 đô la cho phát triển cơ sở hạ tầng công cộng và các nghiên cứu khả thi kinh tế mới tại Trung tâm Công nghiệp Sản xuất Arlington Marysville gần Smokey Point ở Hạt Snohomish. Trung tâm trải dài hơn 4,000 mẫu Anh bao gồm đất nằm trong ranh giới của cả Arlington và Marysville, với lối đi gần đến Paine Field và Interstate

Tìm hiểu thêm

Bản tin: Ủy ban Tái sinh Kinh tế Cộng đồng Tiểu bang đầu tư hơn 1.9 triệu đô la vào bốn cộng đồng nông thôn

Bản tin: Ủy ban Tái sinh Kinh tế Cộng đồng Tiểu bang đầu tư hơn 1.9 triệu đô la vào bốn cộng đồng nông thôn

  • Tháng Mười Một 18, 2016

Các khoản viện trợ không hoàn lại và các khoản cho vay lãi suất thấp sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế ở các quận Clark, Grant, Mason và Yakima OLYMPIA, WA - Ủy ban Phục hồi Kinh tế Cộng đồng Bang Washington (CERB) đã phê duyệt 1,988,750 đô la tài trợ để phát triển cơ sở hạ tầng công cộng và các nghiên cứu khả thi kinh tế nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và việc làm tạo ra ở Quận Clark, các thành phố George và Yakima, và cảng Shelton. · Hạt Clark - khoản tài trợ 50,000 đô la để hoàn thành nghiên cứu khả thi

Tìm hiểu thêm