Thương mại công bố nhóm làm việc trên toàn tiểu bang về lực lượng lao động nhập cư và người sử dụng lao động

Thương mại công bố nhóm làm việc trên toàn tiểu bang về lực lượng lao động nhập cư và người sử dụng lao động

  • Tháng Mười Hai 16, 2019

Giữ cho Nhóm công tác của Washington nghiên cứu, phát triển các chiến lược và các phương pháp tiếp cận được khuyến nghị để đảm bảo nền kinh tế bang tiếp tục hưởng lợi từ lực lượng lao động đa dạng và các doanh nghiệp do người nhập cư làm chủ OLYMPIA, WA - Bộ Thương mại Bang Washington hôm nay đã công bố một nhóm làm việc toàn bang gồm 17 thành viên được thành lập để đáp ứng Đạo luật Keep Washington Working năm 2019 đề cập đến chính sách của toàn tiểu bang về hỗ trợ nền kinh tế của Washington và vai trò của người nhập cư tại nơi làm việc. Các thành viên bao gồm đại diện của những người nhập cư đa dạng về địa lý

Tìm hiểu thêm