Bạn là người vô gia cư hoặc sắp trở thành người vô gia cư? Nhấp vào đây để kết nối với chương trình Nhập cảnh Phối hợp Địa phương điều đó có thể giúp bạn suy nghĩ về các bước tiếp theo.

Hỗ trợ cho thuê dựa trên người thuê

Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Dựa trên Người thuê NHÀ (TBRA) sử dụng các quỹ của Liên bang để hỗ trợ các cộng đồng cung cấp dịch vụ tiện ích, tiền đặt cọc và hỗ trợ liên tục cho thuê. Các quỹ TBRA thương mại được ký hợp đồng với các nhà cung cấp địa phương. Thương mại không cung cấp tiền thuê nhà trực tiếp hoặc hỗ trợ tiện ích. Các hộ gia đình đủ điều kiện được giới thiệu đến TBRA thông qua Hệ thống Nhập cảnh Phối hợp tại địa phương.

Bật pháp luật và các quy tắc liên quan

Kế hoạch hành động

Liên kết chương trình

Kế hoạch hành động

Nguồn lực

Thông tin liên lạc

Thương mại cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận có cơ quan quản lý nhà ở theo hợp đồng nhận tài nguyên từ Thương mại. Nếu bạn cần hỗ trợ trực tiếp về tình trạng vô gia cư, vui lòng sử dụng liên kết trong thanh màu đỏ ở đầu trang để kết nối với các nguồn lực địa phương.

Sarah Harrison
Giám đốc chương trình TBRA thương mại
sarah.harrison@commerce.wa.gov
Điện thoại: 360-463-0216