Tất cả các khu vực pháp lý ở bang Washington cần xác định nơi các ngành công nghiệp tài nguyên thiên nhiên, bao gồm các ngành công nghiệp lâm nghiệp, nông nghiệp, khai thác và thủy sản, có thể hoạt động hiệu quả và sử dụng các biện pháp kiểm soát sử dụng đất để chỉ định và bảo tồn các vùng đất cần thiết và tránh xung đột với các ngành này từ các ngành khác sử dụng đất.

Mục tiêu là tiếp tục các hoạt động sản xuất tài nguyên thiên nhiên trên những vùng đất được chỉ định này bằng cách tránh sự can thiệp từ các mục đích sử dụng đất không tương thích khác, chẳng hạn như nhà ở. Yêu cầu phân loại, chỉ định và bảo vệ các vùng đất tài nguyên thiên nhiên (và các khu vực xung yếu) được áp dụng cho tất cả các khu vực pháp lý trong tiểu bang, nhằm ghi nhận vai trò thiết yếu của những vùng đất này trong việc hỗ trợ năng suất kinh tế và các hệ thống sinh thái lành mạnh.

Tài nguyên:

Chỉ định đất nông nghiệp ở các hạt Chelan, King, Lewis và Yakima, 2004 (PDF)

Chỉ định đất tài nguyên khoáng sản theo Đạo luật quản lý tăng trưởng (PDF)