Một trích dẫn từ Thống đốc Jay Inslee

“… Những thay đổi này trong hệ thống tự nhiên của chúng ta sẽ mang lại hậu quả đáng kể cho nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, hệ thống tự nhiên và sức khỏe con người của khu vực này. Và chúng ta cần phải lập kế hoạch cho điều đó… những quyết định mà chúng ta đưa ra trong tương lai về phát thải khí nhà kính sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của con cháu chúng ta. Chúng ta nên đưa ra những quyết định mang lại cho họ cơ hội tốt nhất để tránh những tác động tồi tệ nhất mà biến đổi khí hậu có thể mang lại ”.

Tài nguyên:
Lập kế hoạch cho biến đổi khí hậu - Giải quyết Biến đổi Khí hậu thông qua Lập kế hoạch Toàn diện theo Đạo luật Quản lý Tăng trưởng (PDF)

Công cụ phân tích khí nhà kính, 2009 (PDF)

Nhiều chính quyền địa phương đang hành động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua sự kết hợp của các kỹ thuật giảm thiểu và thích ứng trong các kế hoạch hoạt động và toàn diện của họ. Trong khi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu hoặc năng lượng không phải là những yêu cầu cụ thể theo Đạo luật Quản lý Tăng trưởng (GMA), nhiều quận và thành phố đang giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch sử dụng đất và giao thông hoặc bằng cách thêm các yếu tố tùy chọn vào kế hoạch toàn diện của họ.

Bang Washington đã ban hành các giới hạn trên toàn tiểu bang về phát thải khí nhà kính, giảm dần theo thời gian. Bên cạnh đó nhà nước đã thông qua một mục tiêu trên toàn tiểu bang để giảm dặm xe bình quân đầu người hàng năm đi du lịch cho các phương tiện hạng nhẹ. Lập kế hoạch toàn diện là một địa điểm tuyệt vời để giải quyết cả việc giảm khí nhà kính và số km phương tiện di chuyển. Gần một nửa tổng lượng phát thải khí nhà kính ở bang chúng ta là do lĩnh vực giao thông vận tải. Các chiến lược sử dụng đất và giao thông thúc đẩy phát triển sử dụng nhỏ gọn, hỗn hợp và lấp đầy làm giảm nhu cầu lái xe, giảm lượng phát thải khí nhà kính.