Đội ngũ chuyên gia thương mại quốc tế và đại diện thương mại nước ngoài độc lập của Bộ Thương mại Bang Washington có thể giúp bạn kết nối với những người mua và nhà phân phối nước ngoài, tạo mối quan hệ thương mại, tham gia mai mối kinh doanh hoặc tham dự các triển lãm và phái bộ thương mại.

Thực đơn các dịch vụ miễn phí của chúng tôi bao gồm sự hỗ trợ toàn diện và chuyên môn sau:

  • Tư vấn trực tiếp
  • Mai mối kinh doanh
  • Tìm kiếm đối tác
  • Thông tin thị trường
  • Tư vấn tài chính xuất khẩu
  • Giảm thiểu rủi ro
  • Hỗ trợ triển lãm thương mại
  • Vận động

Các chuyên gia thương mại quốc tế của chúng tôi điều chỉnh hỗ trợ của họ để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, với chuyên môn cụ thể cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau:

Giám đốc Điều hành, Hỗ trợ Xuất khẩu Doanh nghiệp Nhỏ

Isabelle De Wulf - 206-256-6143

Không gian vũ trụ

Amandine Crabtree - 206-256-6137

Công nghệ sạch, Hàng hải & Sản xuất tiên tiến

Tammy Deets - 206-256-6154

Công nghệ truyền thông

Julie Monahan - 206-256-6147

Life Science

Karl Dahlgren - 206-256-6132

Đánh giá mức độ sẵn sàng xuất khẩu

Nếu bạn không chắc liệu công ty của mình có sẵn sàng xuất khẩu hay không, biểu mẫu Đánh giá mức độ sẵn sàng xuất khẩu có thể giúp bạn hiểu vị trí của công ty mình. Hình thức này được phát triển bởi Maurice Kogon, một giám đốc lâu năm tại Bộ Thương mại Hoa Kỳ và là cựu giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Quốc tế ở California.

Truy cập Đánh giá mức độ sẵn sàng xuất khẩu

Sử dụng câu trả lời của bạn để xác định các bước tiếp theo trong chiến lược xuất khẩu của bạn. Bạn cũng có thể gửi kết quả đến Bộ Thương mại Tiểu bang Washington tại trade@commerce.wa.gov. Một trong những chuyên gia thương mại của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.