Wala ka bang tirahan o malapit nang mawalan ng tirahan? Mag-click dito upang kumonekta sa isang programa ng Local Coordinated Entry makakatulong sa iyo na isipin ang tungkol sa mga susunod na hakbang.

Tulong sa Pagrenta ng Batay sa Umuupa

Ang programa ng HOME Tenant-Based Rental Assistance (TBRA) na programa ay gumagamit ng Federal pondo upang suportahan ang mga pamayanan na nagbibigay ng utility, deposito at patuloy na tulong sa pag-upa. Ang mga pondo ng Commerce TBRA ay kinontrata sa mga lokal na tagapagbigay. Ang Commerce ay hindi nagbibigay ng direktang upa o tulong sa utility. Ang mga karapat-dapat na sambahayan ay tinutukoy sa TBRA sa pamamagitan ng mga lokal na Coordinated Entry Systems.

Pagpapagana ng Batas at Mga Kaugnay na Batas

Planong Aksyon

Mga Link ng Program

Planong Aksyon

Mga mapagkukunan

Impormasyon sa Pagkontak

Tumutulong ang Commerce sa nakakontrata na mga awtoridad sa pabahay at mga nonprofit na tumatanggap ng mga mapagkukunan mula sa Commerce. Kung kailangan mo ng direktang tulong sa kawalan ng tirahan, mangyaring gamitin ang link sa pulang bar sa tuktok ng pahina upang kumonekta sa mga lokal na mapagkukunan.

Commerce TBRA Program Manager

Julie Montgomery
julie.montgomery@commerce.wa.gov
360 522-3903-