Pangunahing Commerce Hub

1011 Plum Street SE
PO Box 42525
Olympia, WA 98504-2525

Pangunahing Linya ng Komersyo: 360-725-4000

Mga oras: Lunes - Biyernes, 8 am - 5 pm

Direksyon sa pagmamaneho
Mapa ng Paradahan ng Town Square

Seattle Satellite

Office of Economic Development & Competitiveness (OEDC)
2001 6th Avenue, Suite 2600
Seattle, WA 98121

Pangunahing Linya ng OEDC: 206-256-6100
Mga Direktang Linya para sa Staff ng OEDC

Mga oras: Lunes - Biyernes 8 am - 5 pm

Direksyon sa pagmamaneho

Spokane Satellite

10 N. Post Street, Suite 445
Spokane, WA 99201

Telepono: 360-725-5000

Mga oras: Lunes - Biyernes 8 am - 5 pm

Direksyon sa pagmamaneho