Mga Mapagkukunang Pamamahala ng Ari-arian - Kagawaran ng Komersyo ng Estado ng Washington

Nagbibigay ang Commerce ng mga sumusunod na link para sa sanggunian. Ang pagsasama ay hindi pantay na pag-endorso ng mga produktong nabanggit.

Batas sa Pagpapagaan ng Landlord ng estado ng Washington (RCW 43.31.605) ay naging epektibo noong Hunyo 7 ng 2018 upang magbigay sa mga panginoong maylupa ng isang insentibo at nagdagdag ng seguridad upang magtrabaho kasama ang mga nangungupahan na tumatanggap ng tulong sa pag-upa. Ang programa ay nag-aalok ng hanggang sa $ 1,000 sa may-ari ng bahay sa muling pagbabayad para sa ilang mga potensyal na kinakailangang mga pag-upgrade sa paglipat, hanggang sa labing-apat na araw na pagkawala ng upa at hanggang sa $ 5,000 sa mga kwalipikadong pinsala na dulot ng isang nangungupahan sa panahon ng pag-upa. 

Upang matuto nang higit pa, bisitahin ang Programa ng Pagpapagaan ng May-ari (wa.gov).