Koponan ng Payo ng Patakaran

Ang Team ng Tagapayo ng Patakaran (PAT) ay kumakatawan sa malawak na hanay ng mga pangkat ng interes na binubuo ng mababang pamayanan sa pagpapaunlad ng pabahay.

Ang koponan ay nagsisilbing isang subcommite ng Gobernador Affordable Housing Advisory Board (AHAB). Ang layunin nito ay suriin ang pana-panahong mga patakaran at pamamaraan ng pamamahala na nauugnay sa programa ng Pondo Trust Fund at upang magrekomenda sa Komersyo at AHAB.

Ang mga pagpupulong ay gaganapin sa tatlong buwan o tulad ng natutukoy ng tagapangulo at ng direktor ng pamamahala ng Unit ng Pananalapi sa Pabahay. Bukas sila sa lahat ng mga interesadong partido.

Mga Petsa ng Pagpupulong 2021

Marso 3, 9:30 am - 12:00 pm,  sa pamamagitan ng remote na pakikilahok
Hunyo 2, 9:30 am - 12:00 pm, sa pamamagitan ng malayuang pakikilahok
Oktubre 4, 9:30 ng umaga - 12:00 pm,  sa pamamagitan ng remote na pakikilahok
December 1, 9:30 am - 12:00 pm,  sa pamamagitan ng remote na pakikilahok