Logo ng CERB

Mga Miyembro ng Lupon ng CERB at Impormasyon sa Pagpupulong ng Lupon

Ang mga miyembro ng CERB ay hinirang na kumatawan sa iba't ibang mga interes at lahat ng mga heyograpikong rehiyon ng estado para sa pinakamaliit na tatlong taong termino. Ang lupon ay nakakatugon nang anim na beses sa isang taon sa Lacey Conference Center sa Lacey, Washington.

Maligayang Pagdating Mga Bagong Miyembro ng Lupon!

Malugod na tinatanggap ng CERB ang bagong miyembro ng Lupon Senador Mark Mullet, na pumupuno sa posisyon ng Senate Majority Caucus. Basahin ang kanyang talambuhay dito.

Malugod na tinatanggap ng CERB ang bagong miyembro ng Lupon Kim Roberts pagpuno ng Posisyon # 5, Maliit na Negosyo, Kanluran ng Puget Sound. Basahin ang kanyang talambuhay dito.

Malugod na tinatanggap ng CERB ang bagong miyembro ng Lupon Katie Nelson pagpuno ng Posisyon # 9, Maliit na Negosyo, Silangan ng Ilog ng Columbia. Basahin ang kanyang talambuhay dito.

Mga link ng programa

Susunod na Pagpupulong ng Lupon: 03/18/2021

Iskedyul ng Pagpupulong

Ang CERB ay nakakatugon anim na beses sa isang taon, sa ikatlong Huwebes ng bawat iba pang buwan. Dahil sa pandemya ng COVID-19, ang mga pagpupulong na ito ay gaganapin sa online sa pamamagitan ng Zoom. Ang mga link sa mga indibidwal na pagpupulong ay nai-publish sa aming website isang linggo bago ang bawat pagpupulong.

Iskedyul ng Pagpupulong 2019-2021 at Mga Takdang Takdang Pag-apply (PDF)

Mga Agenda Packet Archive

Kailangan mo ng tulong?

Janea Delk
Executive Director at Tribal Liaison
Janea.Delk@commerce.wa.gov
Telepono: 360-252-0812

Leslie Wolff
Espesyalista sa Pag-outreach
Leslie.Wolff@commerce.wa.gov
Telepono: 360-259-2671

Barbara Smith
Program Assistant
Barbara.Smith@commerce.wa.gov
Telepono: 360-764-9820

Sundan kami sa Social Media!