Nakakontrata na Pananaliksik at Pag-unlad

Ang pakpak na Nakipagkontrata at Pag-unlad ay nagbibigay sa Kagawaran ng Komersyo ng Estado ng Washington pati na rin ang iba pang mga ahensya ng estado at lokal na may malawak na hanay ng kadalubhasaan sa pananaliksik at pagsusuri.

Pagsasaliksik sa patakaran, pagbibigay ng pagsusulat, pamamahala ng proyekto at pagsusuri ng programa na maaari mong mapagkatiwalaan

Sa huling siyam na taon pinamamahalaan namin ang higit sa 100 mga proyekto, mula sa mabilis na pagtugon na mga ehersisyo sa pag-crunching ng data hanggang sa anim na bilang na inatasang ligal ng batas. Maaari kaming magbigay ng suporta para sa isang tukoy na bahagi ng iyong proyekto (tulad ng pamamahala ng isang survey) o pamamahala ng buong proyekto.