Sharciga Maareynta Kobaca Cusboonaysiinta Waqtiyeed

Degmo kasta iyo magaalo kasta oo gobolka ka mid ah waxaa looga baahan yahay inay sameyso cusboonaysiin xilliyeed ah oo ku saabsan qorshaheeda ballaadhan iyo xeerarka horumarinta, in kasta oo waajibaadka ay ku kala duwan yihiin iyadoo ku xidhan hadday awooddu si buuxda ama qayb ahaan u qorshaysan tahay (RCW 36.70A.130 (1)). Adeegyada Maareynta Kobaca waxay bixiyaan ilo loogu talagalay dhammaystirka cusboonaysiinta xilliyada.

Liiska Guud

Liistada Hubinta Xeerarka Xeerarka Xaddidan

Tusaalooyin Wanaagsan

1. Go'aannada ku dhawaaqaya Dhameystirka Qorshaha Guud iyo Xeerarka Horumarinta cusbooneysiinta,
iyo ku dhawaaqida dib u eegista Shuruucda Aagagga Khatarta ah ayaa socota (Wejiga 1 Dhameystiran):
Xallinta: Cusboonaysiinta Wejiga 1aad oo Dhameystiran - Magaalada Bellevue 2016 (PDF)
Xallinta: Cusboonaysiinta Wejiga 1aad oo Dhameystiran - Magaalada Edmonds 2016 (PDF)

2. Go'aan ku dhawaaqaya Dhammaystirka dhammaan Nidaamka Cusboonaysiinta Waqtiga:
Xallinta: Qorshaha Guud iyo Xeerarka Horumarinta ee La Cusboonaysiiyay - Magaalada Redmond 2016 (PDF)
Xallinta: Qorshaha Guud iyo Xeerarka Horumarinta oo La Cusboonaysiiyay - Magaalada Wilkeson 2015 (PDF)
Xallinta: Qorshaha Guud iyo Xeerarka Horumarinta oo La Cusboonaysiiyay - Magaalada Jidka Federaalka 2015 (PDF)
Xallinta: Qorshaha Guud iyo Xeerarka Horumarinta oo La Cusboonaysiiyay - Degmada Snohomish 2015 (PDF)

3. Caadaysiga qaadashada cusbooneysiinta Xeerka Horumarinta iyo Ku dhawaaqida Nidaamka Cusboonaysiinta oo Dhameystiran:
Sharciga: Ansixinta iyo Dhameystirka Cusboonaysiinta - Magaalada Ridgefield 2016 (PDF)

Xaaladda Cusboonaysiinta Waqtiyeed

Degmooyinka iyo magaalooyinku waa inay la jaanqaadaan shuruudaha GMA, oo ay ku jiraan shuruudaha cusboonaysiinta xilliyada, si ay ugu qalmaan deeqaha iyo amaahda barnaamijyada kaabayaasha gobolka qaarkood. Adeegyada Maareynta Kobaca waxay haysaa liistada heerka cusboonaysiinta xilliyada ee dawladaha hoose iyo amarada GMHB si looga caawiyo codsadayaasha iyo barnaamijyada maalgelinta hirgelinta shuruuddan. Markii aad qaaddo tallaabo sharci oo buuxineysa shuruudahaaga cusbooneysiinta, hubi inaad u dirto qawaaniinta korsashada ama sharciyeynta Ganacsiga, adoo si cad u tilmaamaya inay qeyb ka tahay cusbooneysiinta. Tani waxay u oggolaan doontaa Ganacsiga inuu hayo macluumaadka ku saabsan magaaladaada ama degmadaada mid dhameystiran oo la cusbooneysiiyo.

Wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u aragto liiska awoodaha, fadlan akhri Cusboonaysiinta Xilliga GMA iyo Warbixinta Xaaladda GMHB.

Warbixinta Xaaladda waa la-talin waxayna ku saleysan tahay macluumaadka ugu dambeeyay ee Ganacsiga laga heli karo taariikhda la daabacay. Haddii aad rumeysan tahay in macluumaadka ku qoran warbixinta uusan sax ahayn, fadlan la xiriir Dave Andersen.