ਸਮਝੌਤਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਨੀਤੀ ਖੋਜ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ-ਕਰੰਚਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ-ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਐਨ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਚਲਾਉਣਾ) ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ.

ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਐਲਿਸ ਜ਼ਿੱਲਾਹ, ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ
alice.zillah@commerce.wa.gov
ਫੋਨ: 360-725-5035