Retningslinjer for politikk

Policy Advisory Team (PAT) representerer det brede spekteret av interessegrupper som utgjør boligutviklingssamfunnet med lav inntekt.

Teamet fungerer som et underutvalg for guvernørens Advisory Board for rimelige boliger (AHAB). Hensikten er med jevne mellomrom å gjennomgå administrative retningslinjer og prosedyrer knyttet til Housing Trust Fund-programmet og å gi anbefalinger til Commerce og AHAB.

Møtene avholdes kvartalsvis eller som bestemt av styreleder og administrerende direktør for boligfinansienheten. De er åpne for alle interesserte.

2021 møtedatoer

3. mars, 9:30 - 12:00,  via ekstern deltakelse
2. juni, 9:30 - 12:00, via ekstern deltakelse
4. oktober, 9:30 - 12:00,  via ekstern deltakelse
1. desember, 9:30 - 12:00,  via ekstern deltakelse