Growth Management Act Laws and Rules

Gjeldende lov om vekststyring

Department of Commerce forbereder seg på å gjennomgå og oppdatere de administrative reglene for Growth Management Act (GMA). Handel vil fullføre regelverket innen 20. juni 2022 slik at lokale myndigheter har klare retningslinjer for hvordan GMA-kravene skal implementeres før neste runde med periodiske oppdateringer av lokale planer og forskrifter. For mer informasjon om oppdateringen, besøk vårt EZ View-nettsted: Growth Management Act WAC Update

Growth Management Act RCWs

Kapittel 36.70A RCW - Planlegging av vekststyring av utvalgte fylker og byer

Kapittel 36.70B RCW - Lokal prosjektgjennomgang

Kapittel 36.70C RCW - Rettslig gjennomgang av beslutninger om arealbruk

Washington administrative kode (regler)

Kapittel 365-185 WAC - Prosedyrer for forvaltning av plan for vekststyring og miljøgjennomgang

Kapittel 365-190 WAC - Minimumsretningslinjer for å klassifisere jordbruk, skog, mineral og kritiske områder

Kapittel 365-195 WAC - Beste tilgjengelige vitenskap

Kapittel 365-196 WAC - Prosedyrekriterier for å vedta omfattende planer og utviklingsforskrifter

Kapittel 365-197 WAC - Prosjektkonsistens

Kapittel 365-198 WAC - Interlokale vilkår for overføring av utviklingsrettigheter

Kapittel 365-199 WAC - Prosedyrer for å fastsette samsvar for jurisdiksjoner som søker frivillig tilbakeføring til delvis planlegging