Vårt oppdrag er å vokse og forbedre jobbene i Washington State ved å kjempe for blomstrende samfunn, en velstående økonomi og bærekraftig infrastruktur.

Dagens investering i samfunn, arbeidsstyrke og infrastruktur vil direkte påvirke helsen til Washington State økonomi i morgen. Department of Commerce bygger partneres kapasitet til å lykkes ved å hjelpe dem med å forbedre effektiviteten gjennom utdanning, teknisk assistanse og tilgang til data, analyser og finansieringsmuligheter. Vi klargjør strategisk vei for jobbskaping ved å utvikle lokalsamfunn og et statlig økonomisk klima som fremmer innovasjon, fjerner barrierer og forbereder folk på jobb.

Forespørsler om budsjettbok 2018

2017 Budsjettbokforespørsler

2016 Budsjettbokforespørsler

For oppdatert lovgivningsinformasjon besøk http://www.leg.wa.gov
Hvis du vil se eller lytte til en lovgivende høring, besøk http://www.tvw.org