Hjemløse råd

Washington State Advisory Council on Homelessness (SACH) og Interagency Council on Homelessness (ICH) møtes kvartalsvis for å samarbeide og informere statens politikk for å avslutte hjemløshet.

SACH er et guvernørutnevnt rådgivende råd. Den ble skapt av Executive Order i 1994 og revidert i 2015. Søknader om tilsetting i styrer eller kommisjoner kan være funnet her.

ICH-medlemmer er representanter for statlige byråer utnevnt av byrådirektører. ICH ble opprettet i 2006 i henhold til lov RCW 43.185C.180.

Møteplan 2021

Januar 21, 2021
April 15, 2021
Juli 15, 2021
Oktober 21, 2021

Send e-post til Kathy Kinard på kathy.kinard@commerce.wa.gov for mer informasjon om et revidert møte planlagt til 2021.

SACH / ICH møtedokument

Statens rådgivende råd om hjemløshet