Hjemløse råd

Washington State Advisory Council on Homelessness (SACH) og Interagency Council on Homelessness (ICH) møtes kvartalsvis for å samarbeide og informere statens politikk for å avslutte hjemløshet.
SACH er et guvernørutnevnt rådgivende råd. Den ble skapt av Executive Order i 1994 og revidert i 2015. Søknader om tilsetting i styrer eller kommisjoner kan være funnet her.
ICH-medlemmer er representanter for statlige byråer utnevnt av byrådirektører. ICH ble opprettet i 2006 i henhold til lov RCW 43.185C.180.

SACH / ICH-dokumenter

Møteplan 2020:
Januar 16, 2020
April 16, 2020
16. juli 2020 - AVBRYTT
Oktober 15, 2020

Møter holdes vanligvis i SeaTac, WA fra kl 10 til 2 den tredje torsdagen i hvert kvartal. Send e-post til Kathy Kinard på kathy.kindard@commerce.wa.gov for mer informasjon om en oppdatert møteplan for 2020.

SACH / ICH møtedokumenter

Statens rådgivende råd om hjemløshet