Om Oss

En gruppe ansatte samles over kaffe for å diskutere et spørsmål

Vårt oppdrag

Washington State Department of Commerce's mission er å styrke samfunn i Washington.

Hjelpe samfunn med å oppnå positiv vekst

Vi er det ledende statlige byrået som har ansvar for å styrke og fremme bærekraftig samfunn og økonomisk vitalitet i Washington. Vi administrerer en variert portefølje med mer enn 100 programmer og flere statlige styrer og kommisjoner, alle fokusert på å hjelpe lokalsamfunn med å oppnå positiv vekst.

Våre nøkkelkunder inkluderer bedrifter, lokale myndigheter, stammer og lokalsamfunnsbaserte organisasjoner. Vi spiller også den avgjørende rollen med å samle inn en rekke lokale, statlige, regionale og føderale partnere og interessenter, både offentlige og private. Sammen jobber vi for å støtte guvernørens prioriteringer og oppnå felles mål og mål for befolkningen i Washington.