Beleidsadvies team

Het Policy Advisory Team (PAT) vertegenwoordigt het brede scala aan belangengroepen die de ontwikkelingsgemeenschap met lage inkomens vormen.

Het team fungeert als een subcommissie van de gouverneur Adviesraad Betaalbare Huisvesting (AHAB). Het doel is om periodiek het administratieve beleid en de procedures met betrekking tot het Housing Trust Fund-programma te herzien en om aanbevelingen te doen aan Handel en AHAB.

De vergaderingen vinden elk kwartaal plaats of zoals bepaald door de voorzitter en de directeur van de afdeling Housing Finance. Ze staan ​​open voor alle geïnteresseerde partijen.

Vergaderdata 2021

3 maart, 9 - 30 uur,  via deelname op afstand
2 juni, 9 - 30 uur, via deelname op afstand
4 oktober, 9 - 30 uur,  via deelname op afstand
1 december, 9 - 30 uur,  via deelname op afstand