Economische groei is meer dan een getal. Het is een investering in de mensen, gezinnen, bedrijven en gemeenschappen die voorzien in en zullen profiteren van alle goederen en diensten die in de staat worden geproduceerd.

De Genuine Progress Indicator (GPI) meet hoe goed onze economie elk jaar presteert bij het behalen van economische, sociale en ecologische voordelen. En, belangrijker nog, het geeft ons inzicht in de kosten of verliezen die worden ervaren om de planning en besluitvorming over ons beleid en programmatische investeringen te helpen verbeteren.

Commerce werkte samen met academici en consultants om de Washington GPI als proefproject te ontwikkelen. Washington is de derde staat die een GPI adopteert, na Maryland en Vermont.

De onderstaande afbeelding laat zien hoe de GPI van Washington zich verhoudt tot de traditionele maatstaf voor het bruto binnenlands product (bbp). De belangrijkste factoren of kosten voor de staatseconomie die verantwoordelijk zijn voor de groeiende kloof tussen het BBP en de GPI vanaf 1985, zijn te wijten aan toenemende inkomensongelijkheid, uitputting van niet-hernieuwbare energiebronnen, woon-werkverkeer en verloren vrije tijd.

Procentuele verandering in de GPI en het bbp per inwoner van Washington, 1960-2015 (2009 $)

procentuele verandering in de GPI en het BBP per inwoner van Washington, 1960-2015

GPI-indicatoren van Washington

Alle 26 individuele statistieken binnen de GPI zijn afkomstig uit openbaar beschikbare gegevensbronnen.

Economisch

 • Persoonlijke consumptie-uitgaven
 • Inkomensongelijkheid
 • Aangepast persoonlijk verbruik
 • Waarde van duurzame consumptiegoederen
 • Kosten van duurzame consumptiegoederen
 • Kosten van onderbezetting
 • Netto kapitaalinvestering

Mileu

 • Kosten van waterverontreiniging
 • Kosten van luchtverontreiniging
 • Kosten van geluidsoverlast
 • Kosten van netto verandering van wetland
 • Kosten van netto landbouwgrondverandering
 • Kosten van netto wijziging van bosbedekking
 • Kosten van klimaatverandering
 • Kosten van ozonafbreking
 • Kosten van uitputting van niet-hernieuwbare energiebronnen

Social

 • Waarde van huishoudelijk werk
 • Kosten van huisvestingsinstabiliteit
 • Kosten van misdaad
 • Kosten van vermindering van persoonlijke vervuiling
 • Waarde van vrijwilligerswerk
 • Kosten van verloren vrije tijd
 • Waarde van hoger onderwijs
 • Waarde van snelwegen en straten
 • Kosten van woon-werkverkeer
 • Kosten van ongevallen met motorvoertuigen