Bản tin: Ủy ban Tái sinh Kinh tế Cộng đồng Tiểu bang đầu tư hơn 1.9 triệu đô la vào bốn cộng đồng nông thôn

Bản tin: Ủy ban Tái sinh Kinh tế Cộng đồng Tiểu bang đầu tư hơn 1.9 triệu đô la vào bốn cộng đồng nông thôn

  • Tháng Mười Một 18, 2016

Các khoản viện trợ không hoàn lại và các khoản cho vay lãi suất thấp sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế ở các quận Clark, Grant, Mason và Yakima OLYMPIA, WA - Ủy ban Phục hồi Kinh tế Cộng đồng Bang Washington (CERB) đã phê duyệt 1,988,750 đô la tài trợ để phát triển cơ sở hạ tầng công cộng và các nghiên cứu khả thi kinh tế nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh doanh và việc làm tạo ra ở Quận Clark, các thành phố George và Yakima, và cảng Shelton. · Hạt Clark - khoản tài trợ 50,000 đô la để hoàn thành nghiên cứu khả thi

Tìm hiểu thêm