Nền kinh tế khu vực, sự hợp tác nổi bật tại WEDA

Nền kinh tế khu vực, sự hợp tác nổi bật tại WEDA

  • Tháng Tám 26, 2019

Luôn thú vị khi tụ họp với các nhà lãnh đạo từ chính quyền địa phương, bộ lạc, các tổ chức phát triển liên kết của Thương mại (ADO) và các đối tác cộng đồng khác để chia sẻ những chiến thắng, cơ hội và ý tưởng mới của chúng tôi tại Hội nghị Mùa hè của Hiệp hội Phát triển Kinh tế Washington. Ngoài việc tham gia vào hai ngày tuyệt vời là lắng nghe, học hỏi và giao lưu, tôi còn có cơ hội nói chuyện với nhóm. Tôi đã chia sẻ một số kết quả tích cực từ mùa giải trước - bắt đầu

Tìm hiểu thêm