Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê Kho bạc (T-RAP)

Chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà của Bộ Thương mại, được tài trợ bằng đô la của tiểu bang và liên bang, có thể ngăn chặn việc trục xuất bằng cách trả tiền thuê nhà quá hạn, hiện tại và trong tương lai cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của bạn để biết thêm thông tin về cách bạn có thể đăng ký hỗ trợ.

Tuyên bố của Thống đốc 21-09 hướng dẫn từng người được cấp quận chứng nhận với Bộ Thương mại khi chương trình hỗ trợ cho thuê của họ đang hoạt động và đăng lên trang web địa phương chứng thực. Bảng dưới đây bao gồm các liên kết đến chứng thực địa phương đã đăng.

Nếu bạn đang tìm kiếm hỗ trợ cho thuê nhà, các nhà cung cấp nhà ở địa phương sau đây có thể giúp đỡ. Nếu bạn gặp khó khăn khi xem bảng, bạn có thể bấm vào đây để xem nó trong một cửa sổ mới.