Chương trình Nạn nhân và Nhân chứng Tội phạm

Hỗ trợ Nhân chứng Nạn nhân là gì?

Chương trình Hỗ trợ Nhân chứng Nạn nhân được thiết kế để cung cấp cho nạn nhân các dịch vụ thông tin, hỗ trợ và biện hộ cho nạn nhân, nhân chứng và gia đình của họ khi tham gia vào hệ thống tư pháp hình sự. Nhân viên của Nạn nhân / Nhân chứng giúp nạn nhân đối phó với cảm giác bối rối, thất vọng, sợ hãi và tức giận mà họ có thể cảm thấy trong quá trình này. Họ cũng sẽ giải thích cho nạn nhân, các quyền của họ với tư cách là nạn nhân hoặc nhân chứng, và cung cấp cho nạn nhân hiểu rõ hơn về hoạt động của hệ thống tư pháp hình sự. Họ hoạt động như một liên lạc viên cho các nạn nhân khi họ tương tác với các công tố viên, nhân viên điều tra và nhân viên tòa án.

Một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất của người bị hại khi truy tố là quyền được tham gia. Nhân viên Nạn nhân / Nhân chứng đảm bảo rằng nạn nhân có đủ quyền này bằng cách cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ, cũng như khuyến khích họ tham gia vào Tuyên bố về tác động của nạn nhân khi kết án và các giai đoạn truy tố quan trọng khác.

Dịch vụ chương trình

Mục đích của Chương trình Hỗ trợ Nhân chứng Nạn nhân là giúp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và vận động dựa trên hệ thống cho các nạn nhân trong quá trình điều tra và truy tố tội phạm.

Chương trình Hỗ trợ Nhân chứng Nạn nhân cung cấp các khoản tài trợ cho các công tố viên của quận cho các hoạt động bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Cung cấp thông tin về quyền của nạn nhân.
  • Cung cấp hỗ trợ trong việc xin lệnh bảo vệ.
  • Cung cấp thông tin về quá trình tố tụng hình sự và tình trạng của vụ án hình sự.
  • Đồng hành với thủ tục tòa án hình sự.
  • Cung cấp hỗ trợ trong quá trình pháp lý bao gồm hỗ trợ với các tuyên bố về tác động và thay đổi.
  • Thông báo cho nạn nhân và nhân chứng về các thủ tục, ngày tháng và sự kiện của tòa án.
  • Cung cấp giới thiệu đến các nguồn khi thích hợp.
  • Chuẩn bị và đệ trình lệnh thay thế.

Mục tiêu chiến lược

Thông tin nhanh

  • Các dịch vụ có sẵn khi tội phạm được báo cáo và đang bị truy tố.
  • Có thể cung cấp hỗ trợ nhân chứng cho nạn nhân đối với nhiều loại tội phạm, bao gồm tấn công tình dục, bạo lực gia đình, bắt cóc, buôn người, giết người, trộm và lái xe khi bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy.

Thẩm quyền theo luật

RCW 7.68.035: Thành lập các Chương trình Nhân chứng và Nạn nhân Tội phạm trong Quận