Tài nguyên về Nạn nhân Tội phạm

Văn phòng Hướng dẫn Tài nguyên Vận động cho Nạn nhân Tội phạm có thể giúp bạn xác định một nhà cung cấp dịch vụ không khẩn cấp cho nạn nhân ở tiểu bang Washington. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau bao gồm: can thiệp khủng hoảng, vận động chính sách, các nhóm hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tâm thần và y tế, nhà ở chuyển tiếp, và nơi trú ẩn khẩn cấp. Ngoài ra, một số nhà cung cấp dịch vụ có thể tập trung vào bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục.

Nhấp vào một trong các nút bên dưới để xem danh sách các tài nguyên trong danh mục đó.