Lực lượng Đặc nhiệm Đánh cắp Danh tính và Gian lận Tài chính

Tội phạm gian lận tài chính và trộm cắp danh tính được định nghĩa trong RCW 43.330.300 như gian lận séc, phát hành séc ngân hàng bất hợp pháp kinh niên, biển thủ, gian lận thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, trộm danh tính, giả mạo, công cụ giả mạo, chẳng hạn như séc hoặc tài liệu, vòng kiểm tra giả có tổ chức và vòng nhận dạng trộm cắp có tổ chức.

Tác động của tội phạm gian lận tài chính và trộm cắp danh tính tiếp tục gia tăng trên toàn quốc. Theo Báo cáo gian lận danh tính năm 2014 của Javelin Strategy & Research, trong năm 2013, 13.1 triệu người tiêu dùng đã bị gian lận danh tính - mức cao thứ hai được ghi nhận. Ngoài ra, gian lận thẻ hiện nay ngày càng trở nên phổ biến với bọn tội phạm, góp phần vào số nạn nhân gian lận danh tính gần kỷ lục.

Lực lượng Đặc nhiệm Đánh cắp Danh tính và Gian lận Tài chính là lực lượng đầu tiên thuộc loại hình này ở Bang Washington. Có hai lực lượng đặc nhiệm hiện đang hoạt động: Lực lượng Đặc nhiệm FFIT Greater Puget Sound và Lực lượng Đặc nhiệm FFIT Quận Spokane. Mỗi lực lượng đặc nhiệm điều tra các trường hợp gian lận tài chính và trộm cắp danh tính, nhấn mạnh các trường hợp lớn hơn và phức tạp hơn trong khu vực, đa khu vực pháp lý, bao gồm nhiều nghi phạm.

Các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm bao gồm các đại diện thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang, quận và địa phương và các nhà điều tra ngành tài chính chuyên giải quyết các tác động gian lận tài chính đối với khu vực tư nhân. Mỗi Lực lượng Đặc nhiệm họp thường xuyên để chia sẻ thông tin về các nghi phạm chính, xu hướng tội phạm, tình trạng điều tra và các dữ liệu quan trọng khác. Do đó, một số trường hợp FFIT quan trọng đang được điều tra và truy tố.