Quảng bá Washington

Một bức ảnh tổng hợp của đường chân trời Seattle, Núi Rainier, cánh đồng trồng trọt ở Đông Washington và tháp đồng hồ ở Spokane

Bộ Thương mại thúc đẩy tiểu bang trong nước và quốc tế nhằm tạo ra các cơ hội kinh tế mới cho các cộng đồng trên toàn tiểu bang, bao gồm việc thu hút các doanh nghiệp và đầu tư mới đến Washington thông qua chiến lược Chọn Washington.

Được tạo ra để cung cấp cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư thông tin về hoạt động kinh doanh tại và với Bang Washington, ChooseWashington.com cung cấp nhiều thông tin, bao gồm các câu chuyện về các doanh nghiệp huyền thoại của bang, bản đồ, dữ liệu lựa chọn địa điểm và các lợi thế cạnh tranh mà bang mang lại cho các nhà đầu tư, người chọn địa điểm và doanh nghiệp.

Bang Washington cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu biết nhiều cơ hội đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đội ngũ chuyên gia đầu tư của chúng tôi có thể giúp bạn vượt qua quá trình đầu tư, từ cấp vốn và lựa chọn địa điểm cho đến sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

Bang Washington là nhà xuất khẩu số 3 tại Hoa Kỳ. Nhóm hỗ trợ xuất khẩu của Bộ Thương mại làm việc với các doanh nghiệp trên toàn tiểu bang để mở ra thị trường mới ở nước ngoài và tăng doanh thu cũng như vận chuyển sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng trên khắp thế giới.

Ở nhiều nơi trên thế giới, việc kinh doanh phải được tiến hành trực tiếp để đảm bảo các thỏa thuận quan trọng và tạo dựng các mối quan hệ lâu dài. Bộ Thương mại điều phối các phái đoàn do Thống đốc dẫn đầu cũng như các chuyến công tác quan trọng khác ở nước ngoài.