Thương mại phát hành Tiêu chuẩn phát triển bền vững Evergreen mới 

  • 29 Tháng Tư, 2021

Tiêu chuẩn cập nhật là bắt buộc cho tất cả các dự án nhà ở giá rẻ đang tìm kiếm nguồn vốn nhà nước

OLYMPIA, Wash. - Bộ Thương mại Tiểu bang Washington hôm nay đã phát hành Phiên bản 4.0 của Tiêu chuẩn phát triển bền vững Evergreen (ESDS). Tất cả các dự án nhà ở giá cả phải chăng đang đăng ký tài trợ từ Quỹ Tín thác Nhà ở của tiểu bang sẽ phải tuân thủ ESDS cập nhật vào năm 2021.

Các dự án đã nhận được giải thưởng từ các nhà tài trợ khác vào năm 2020, nhưng không được tài trợ đầy đủ, sẽ được yêu cầu tuân thủ Phiên bản ESDS 3.0.

ESDS là một tiêu chuẩn thực hiện công trình xanh có hiệu lực vào năm 2008 để đáp ứng RCW 39.35D.080. Tất cả các dự án nhà ở giá rẻ nhận được vốn từ Quỹ Tín thác Nhà ở của tiểu bang và từ các tổ chức tài trợ công khác cũng đã thông qua ESDS là bắt buộc phải tuân thủ ESDS. Tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu và vạch ra các con đường giúp tăng tính bền vững lâu dài, giảm tác động sinh thái và khuyến khích môi trường sống lành mạnh bất cứ khi nào nhà ở giá rẻ được xây dựng hoặc cải tạo.

Kể từ khi thành lập, ESDS đã được sửa đổi và cập nhật ba lần thông qua một quá trình hợp tác bởi một ủy ban cố vấn gồm các bên liên quan đến nhà ở giá rẻ, các nhà phát triển nhà ở và chính quyền địa phương quản lý các chương trình tài trợ vốn. Công việc trên Phiên bản 4.0 hiện tại đã bắt đầu vào năm 2019 và cung cấp hai giai đoạn lấy ý kiến ​​công chúng, với giai đoạn cuối cùng được hoàn thành vào đầu tháng này.

Các tài liệu toàn diện hiện có sẵn cho các nhà phát triển và nhà xây dựng bao gồm Kế hoạch Dự án Evergreen, công cụ phân tích chi phí vòng đời, hướng dẫn chi tiết, danh sách kiểm tra và hơn thế nữa.

Tìm Phiên bản 4.0 của Tiêu chuẩn Phát triển Bền vững Evergreen nhấn vào đây..

Chia sẻ bài viết này