Cải tiến năng lượng cho các tòa nhà công cộng

Chương trình Cải tiến Năng lượng cho các Tòa nhà Công cộng cung cấp tài trợ không hoàn lại cho các thực thể công cộng như thị trấn, thành phố, Bộ lạc và các cơ quan công quyền để cập nhật năng lượng cho các tòa nhà và cơ sở công cộng. Những trang bị thêm này giúp tiết kiệm tiền và giảm thiểu ô nhiễm cho các trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và các tòa nhà công cộng khác. Chương trình bao gồm các khoản tài trợ về hiệu quả năng lượng và năng lượng mặt trời cho chính quyền tiểu bang và địa phương, cũng như các khoản tài trợ Cải thiện Dự án Nhà nước để giúp các cơ quan nhà nước đầu tư vào hiệu quả năng lượng trong khi thực hiện các cải tiến khác.

nữ công nhân cách nhiệt

Trợ cấp Tiết kiệm Năng lượng

Tài trợ năng lượng mặt trời

Trợ cấp Cải thiện Dự án Nhà nước

Liên hệ đại lý

Người quản lý chương trình

Jill Eikenhorst
energyretrofits@commerce.wa.gov
360-522-0000

Kristen Kalbrener
energyretrofits@commerce.wa.gov
360-515-8112

Giám đốc điều hành

Jennifer Grove
jennifer.grove@commerce.wa.gov
360-763-2213

Đăng ký để cập nhật email

Cập nhật email
Để đăng ký cập nhật hoặc truy cập các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn bên dưới.