Bảng điều khiển phục hồi kinh tế

Công cụ này sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để theo dõi sự phục hồi và phục hồi kinh tế của bang Washington. Nó hiển thị dữ liệu hiện có mới nhất về việc làm, doanh nghiệp, các chương trình hỗ trợ của chính phủ và hành vi của người tiêu dùng, giúp theo dõi tác động kinh tế của COVID-19 trên toàn tiểu bang của chúng ta. Cập nhật được thực hiện hàng tháng. Công việc đang được tiến hành để cải thiện trải nghiệm người dùng của công cụ này. 

Lưu ý: Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, hãy sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay để xem trang tổng quan này. Dữ liệu sẽ hiển thị đúng trong hầu hết các trình duyệt hiện đại. Thông tin thêm về khả năng tương thích của trình duyệt.