Hỗ trợ vĩnh viễn Tài trợ cho Hoạt động, Bảo trì và Dịch vụ Nhà ở

  • Tháng Sáu 25, 2020

29 Tháng Năm, 2020

Bộ Thương mại đang trưng cầu các chủ sở hữu / nhà điều hành đủ điều kiện của các dự án nhà ở hỗ trợ lâu dài (PSH) để tài trợ chi phí vận hành và bảo trì, cũng như hoàn trả chi phí dịch vụ hỗ trợ được cung cấp cho khách hàng trong các đơn vị PSH. Người nộp đơn đủ điều kiện sở hữu hoặc vận hành các dự án nhà ở cho nhiều gia đình được tài trợ bởi Quỹ Ủy thác Nhà ở của Tiểu bang Washington, hoặc các nguồn vốn công khác. Có thể tìm thấy Thông báo về khả năng tài trợ và đơn đăng ký nhấn vào đây..

Chia sẻ bài viết này