Điểm nổi bật của Dự án CEF - OPALCO Decatur Island Microgrid

  • 29 Tháng Tư, 2021

Dự án Lưu trữ Pin của OPALCO được tài trợ một phần bởi khoản tài trợ Hiện đại hóa lưới điện trị giá 1 triệu đô la từ Quỹ Năng lượng Sạch của Thương mại (CEF).

Lưới điện siêu nhỏ OPALCO được xây dựng trên Đảo Decatur bao gồm một dự án lưu trữ pin được ghép nối với Mảng năng lượng mặt trời cộng đồng. Dự án lưu trữ pin là loại pin quy mô lớn một megawatt, 2.6 MWh, có thể hoạt động độc lập với lưới điện và cung cấp năng lượng cho khoảng 500 ngôi nhà trong tối đa 4 giờ.

Các mục tiêu của dự án là tăng cường an toàn, giảm chi phí vận hành (thông qua hiệu quả và mức độ cao nhất), cải thiện độ tin cậy của cơ sở hạ tầng hiện tại đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo sản xuất trong nước. Hệ thống lưu trữ của OPALCO cải thiện sản lượng của dự án Năng lượng Mặt trời Cộng đồng Đảo Decatur.

Xem video tham quan dự án Decatur Island Microgrid bên dưới.

Chia sẻ bài viết này