Tuyên bố trợ năng

Bộ Thương mại Bang Washington cam kết làm cho các công nghệ thông tin và điện tử của mình có thể truy cập được đối với các cá nhân khuyết tật bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của cả Mục 508 của Đạo luật Phục hồi (29 USC 794d), được sửa đổi vào năm 1998, cũng như của bang Washington Chính sách trợ năng 188

Mục 508 là luật liên bang yêu cầu các cơ quan cung cấp cho các cá nhân khuyết tật quyền truy cập bình đẳng vào thông tin và dữ liệu điện tử có thể so sánh với những người không khuyết tật, trừ khi có một gánh nặng quá mức cho cơ quan. Các tiêu chuẩn Mục 508 là các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí được sử dụng để đo lường sự phù hợp trong luật này. Có thể tìm thêm thông tin về Phần 508 và các tiêu chuẩn kỹ thuật tại www.section508.gov.

Chính sách 188 của tiểu bang Washington thiết lập kỳ vọng đối với các cơ quan tiểu bang rằng người khuyết tật có quyền truy cập và sử dụng thông tin và dữ liệu và được cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ và nội dung tương tự dành cho người không khuyết tật trừ khi không thể tiếp cận trực tiếp do kỹ thuật hoặc các giới hạn pháp lý. Chính sách đầy đủ có thể được tìm thấy tại http://ocio.wa.gov/policy/accessibility.

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc muốn báo cáo vấn đề liên quan đến khả năng truy cập của bất kỳ nội dung nào trên trang web này, vui lòng gửi email jermy.judd@commerce.wa.gov. Nếu có thể, vui lòng bao gồm địa chỉ web hoặc URL và các vấn đề cụ thể bạn đã gặp phải.

Tập tin Adobe Acrobat

Nhiều tài liệu trên trang Commerce có định dạng HTML hoặc ASCII (văn bản thuần túy). Những định dạng này thường có thể truy cập được đối với những người sử dụng trình đọc màn hình. Chúng tôi cũng có một số lượng lớn tài liệu ở Định dạng Tài liệu Di động Adobe Acrobat® (PDF).

Định dạng PDF được sử dụng để bảo vệ nội dung và bố cục của các ấn phẩm bản cứng của chúng tôi. Chỉ có thể xem và in các ấn phẩm dưới dạng PDF bằng Adobe Acrobat Reader®, phiên bản 3.0 trở lên. Bạn có thể tải xuống và nhận trợ giúp bằng Acrobat Reader tại trang Adobe Systems, Inc. Phần mềm Acrobat Reader có thể tải xuống được Adobe miễn phí.

Tải xuống Acrobat Reader

Những người sử dụng thiết bị đọc màn hình nói chung không thể đọc tài liệu trực tiếp ở định dạng PDF, trừ khi họ đã cài đặt trình cắm trợ năng trên hệ thống của họ cùng với Adobe Acrobat Reader. Trình cắm này có sẵn KHÔNG PHÍ từ Adobe. Adobe cũng có các công cụ trực tuyến sẽ chuyển đổi tệp PDF sang HTML theo yêu cầu. Để nhận plugin và tin tức mới nhất về các công cụ và dịch vụ hỗ trợ tiếp cận của Adobe, hãy truy cập trang Access Adobe.

Truy cập Adobe

Tệp PowerPoint và Word

Bạn có thể xem các ấn phẩm trực tuyến của chúng tôi ở định dạng Microsoft PowerPoint® (.ppt) nếu bạn đã cài đặt bất kỳ phiên bản PowerPoint nào trên máy tính của mình. Đối với những người không có phần mềm, Microsoft Corporation cung cấp một trình xem tệp PowerPoint MIỄN PHÍ. Bạn có thể tải xuống và nhận trợ giúp bằng trình xem PowerPoint tại Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Bạn có thể xem các ấn phẩm ở định dạng Microsoft Word® (.doc) nếu bạn đã cài đặt Word, phiên bản 6.0 trở lên trên máy tính của mình. Văn bản Word cũng có thể được xem bằng nhiều chương trình phần mềm xử lý văn bản khác. Ngoài ra, Microsoft còn cung cấp trình xem tệp Word MIỄN PHÍ mà bạn có thể tải xuống tại Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Microsoft Download Center