Mga kinakailangan sa pagbabakuna at masking sa Commerce

  • Septiyembre 2, 2021

Sino ang kasama sa kinakailangan sa pagbabakuna at pag-masking ng estado ng Washington? Narito ang isang maikling pangkalahatang ideya:

  • Lahat ng empleyado ng Commerce kasama na ang mga nagtatrabaho nang malayuan dapat na mabakunahan ng Oktubre 18 maliban kung naaprubahan para sa isang exemption sa medikal o relihiyoso.
  • Kapag nagtatrabaho nang personal o onsite sa isang lokasyon ng Commerce, LAHAT ng mga independiyenteng kontratista, grantees, service provider at mga boluntaryo ay dapat sumunod sa kinakailangang i-verify ang katayuan sa pagbabakuna AT magsuot ng maskara.
  • Kung ang iyong kontrata o kasunduan sa trabaho sa Commerce ay hindi nangangailangan ng pansariling at onsite na trabaho at trabaho ay ganap na nagaganap sa isang virtual na kapaligiran o sa isang lokasyon sa labas ng isang pasilidad sa Commerce, hindi namin kailangang i-verify ang katayuan ng iyong pagbabakuna.

Kung hindi ka malinaw o kailangan ng karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa Panganib at Tagapangasiwa ng Tagapamahala Tristan Allen sa 360-561-0253.

Maaari mong sanggunian dito ang mga proklamasyon ni Gobernador Jay Inslee. Maaari mong basahin ang tungkol sa mga kinakailangang ito sa medium site ng gobernador at sa kanyang FAQ na pahina.

Ishare ang post na ito