Iulat ang mga rekomendasyon sa isyu para sa pagtugon sa hindi natutugunan na mga pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan ng kasalukuyan at dating mga manggagawa sa Hanford nuclear site

Iulat ang mga rekomendasyon sa isyu para sa pagtugon sa hindi natutugunan na mga pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan ng kasalukuyan at dating mga manggagawa sa Hanford nuclear site

  • Hulyo 6, 2021

Ang Hanford Healthy Energy Workers Board ay natagpuan ang higit sa 57% ng mga manggagawa na iniulat ang pagkakalantad sa mga mapanganib na materyales, tumawag para sa independiyenteng clearinghouse ng impormasyon na naglilingkod sa mga manggagawa at tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan OLYMPIA, Wash. mga pangangailangan sa pangangalaga ng kasalukuyan at dating mga manggagawa sa Hanford nuclear site. Halos isang katlo ng higit sa 1,600 manggagawa na tumutugon sa isang survey

Magbasa Pa