Plano ng Strategic ng Estado, Taunang Mga Ulat at Pag-audit

Ang Kagawaran ng Komersyo ay responsable para sa isang Strategic Plan ng Estado at Taunang Taunang Ulat sa mambabatas sa pagsisikap ng estado ng Washington na tugunan ang kawalan ng tirahan. Ang plano ay isang limang taon na roadmap na kinikilala ang mga aktibidad at layunin ng estado at lalawigan habang ang ulat ay nagha-highlight ng mga nagawa at pagsasaayos ng kurso. Ang mga kinakailangan para sa plano at ulat ay nasa RCW 43.185c.

Audit

Makipag-ugnay sa

Tedd Kelleher
Managing Director
Yunit ng Tulong sa Pabahay
Tedd.Kelleher@commerce.wa.gov
Telepono 360 / 725.2930