Grant Grant Program

Ang Pondo Program Grant ay nagpopondo ng pantay at malikhaing mga diskarte upang paunlarin o palawakin ang mga programa ng tirahan at dalhin ang mga tao sa loob upang mabilis na lumabas ng mga kalahok sa permanenteng pabahay at positibong mga patutunguhan.

Ang mga programa ay nagpapatupad ng mga diskarte upang matiyak na pantay-pantay na pag-access sa lahi at pantay na kinalabasan ng mga kinalabasan sa exit exit, magbigay ng outreach sa mga hindi naka-istadong indibidwal at nagbibigay ng mga serbisyong nakatuon sa katatagan ng pabahay.

Mga Alituntunin ng Programa ng Shelter (PDF)
Pansamantalang Ulat ng Program ng Shelter (PDF)
Form ng Obligasyon sa Pagbabayad ng Programa ng Shelter (Salita)
Form ng Obligasyon sa Pagbabayad ng Programa ng Shelter - Espanyol (Salita)
Mga Form ng Pahintulot na Naipagbigay-alam sa HMIS at marami pa
Q&A Program ng Shelter (PDF)