Opisina ng Pamilya at Pang-taong Walang Bahay

Ang kawalan ng tirahan ay nakakaapekto sa libu-libong mga may sapat na gulang at pamilya na may mga bata sa estado ng Washington. Sinusuportahan ng Office of Family and Adult Homelessness (OFAH) ang mga sistema ng pagtugon sa krisis na walang tirahan at mga pinakamahusay na kasanayan na mahusay na binawasan ang bilang ng mga naninirahan sa labas.

Larawan ng isang maliit na bahay na nasa kamay ng isang pamilya

Ang aming mga alituntunin sa paggabay:

  • Lahat ng mga tao ay karapat-dapat sa isang ligtas na lugar upang manirahan
  • Ang kagyat at naka-bold na pagkilos ay ang naaangkop na tugon sa mga taong nakatira sa labas
  • Ang mga interbensyon ay dapat na hinihimok ng data at ebidensya batay

Mga Newsletter ng OFAH

Mga Link ng Program ng OFAH

Iba Pang Mga Mahahalagang Link

Pakikipag-ugnay sa OFAH

Kathy Kinard
Operations Manager
Cell: 360.742.2118
kathy.kinard@commerce.wa.gov

Mga Update sa E-mail

Opisina ng Pamilya at Pang-nasa Bahay na Walang Tirahan Mga pag-update sa e-mail
Upang mag-sign up para sa mga update o upang ma-access ang iyong mga kagustuhan sa subscriber, mangyaring ipasok ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay sa ibaba.