Pagsusuri sa datos. Panulat na may ulat ng negosyo sa desk ng pampayo sa pananalapi. Konsepto ng pagpaplano ng negosyo, accounting, pagsusuri sa negosyo, mga serbisyo sa pagpaplano sa pananalapi.

Batas ng Estado ng Washington (RCW 43.185C.050) hinihiling na ang bawat county lokal na puwersa ng walang tirahan sa pabahay ay bumuo at magrekomenda sa awtoridad ng pambatasan ng lokal na pamahalaan, isang limang taong plano ng pabahay para sa tirahan nito. Ang lokal na plano ay dapat na naaayon sa mga alituntunin ng lokal na plano na inisyu ng Kagawaran ng Komersyo.

Susuriin ng Commerce ang mga plano sa pabahay para sa pagsunod sa tagsibol ng 2020.

Mga Lokal na Plano Ayon sa County

Makipag-ugnay sa

Tedd Kelleher
Managing Director
Yunit ng Tulong sa Pabahay
Tedd.Kelleher@commerce.wa.gov
Telepono 360 / 725.2930