Pagpapatuloy ng Pangangalaga

Ang Kagawaran ng Komersyo ay ang Collaborative Applicant para sa Washington Balance of State Continuum of Care (BoS CoC). Ang 34 na maliliit at katamtamang laki ng BoS CoC ay tumatanggap ng halos $ 8 milyon taun-taon para sa 50 permanenteng at pansamantalang mga proyekto sa pabahay na pinopondohan ng Kagawaran ng Pabahay at Urban Development Continuum of Care Program.

Imbitasyon na Sumali sa aming BoS CoC (PDF)
Mga Proyekto sa Pagpapanibago at Bonus sa 2019 (PDF)
Ang taunang Ulat ng BoS State of the State na 2020 (PDF)
Ang Survey ng Feedback ng BoS CoC at pagkakataong mag-sign up para sa mga subcommittee (web)

Pagpapatuloy ng Pangangalaga

Nilalaman ng Kumpetisyon

Kailangan ng Tulong?

Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nangangailangan ng tulong, maaari kang makahanap ng tulong sa paggamit ng listahang ito ng Mga Site ng Entry para sa Matanda at Pamilya na Walang Tirahan ng Estado ng Washington (PDF) o 211 Network ng Impormasyon sa Washington (web)

Mga Link ng Program

Mga mapagkukunan

Mga mapagkukunan ng Grant

Makipag-ugnay sa CoC

Mark Porter, tagapamahala ng programa
mark.porter@commerce.wa.gov
Telepono: 360-725-2932