Batas sa CARES at Tulong sa Rentahan ng Estado

Ang Eviction Rent Assistance Program (ERAP) at Treasury Rent Assistance Program (T-RAP) ay ang pagtugon ng pamahalaang federal at estado ng Washington sa umuusbong na pangangailangan para sa pag-upa ng tulong dahil sa pandemya.

Mag-click dito para sa Mga Alituntunin ng ERAP, Form at Q&A

 

Mag-click dito para sa Mga Alituntunin ng T-RAP, Mga Form at Q&A

 

Mga mapagkukunan

Webinar

Peb. 11 Pagrekord ng Pagpupulong at PowerPoint (PDF)
Peb. 18 PowerPoint (PDF)
Peb. 25 PowerPoint (PDF)
Marso 4 PowerPoint (PDF)
Marso 18 PowerPoint (PDF)
Marso 25 PowerPoint (PDF)
Abril 15 Pagpupulong ng PowerPoint (PDF)

Hanggang Oktubre 27, 2020, ang mga accreditation sa pagsasanay ng Cole at Associates ay nasuspinde. Ang mga sertipiko ng pagsasanay na inisyu ng Cole at Associates para sa alinman sa pagbawas o Pagkukumpuni, Pag-ayos at Pagpipinta ay hindi maaaring igalang ng Komersyo hanggang sa karagdagang abiso. Mangyaring makipag-ugnay kay Cynthia Sanderson sa 360-725-2941 o cynthia.sanderson@commerce.wa.gov para sa mga katanungan tungkol sa bagay na ito.