Nakakontrata sa Komersyo

Nag-iisang Mga Paunawa ng Pinagmulan

Mga Pondo ng Pagtutugma

Wala sa oras na ito

Mga Kasunduan sa Maging Pambansa

Alinsunod sa RCW 39.34 Interlocal Cooperation Act, nakagawa ang Komersyo Mga Kasunduan sa Maging Pambansa magagamit sa publiko. Para sa mga kopya ng isang kontrata, mangyaring makipag-ugnay sa aming Opisina ng Pagbubunyag ng Publiko.

Mga Publikong Paunawa

Buksan ang Mga Update sa Grant at Pautang sa Email
Upang mag-sign up para sa mga update o upang ma-access ang iyong mga kagustuhan sa subscriber, mangyaring ipasok ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay sa ibaba.

karagdagang impormasyon

Kailangan ng Tulong?

Sarah Champion sarah.champion@commerce.wa.gov
(360) 764 3725-

Mga Programa sa Pagpopondo ng Commerce