Office of Crime Victim Advocacy

Kailangan mo ba ng tulong?

Biktima ka ba ng karahasan sa tahanan, pang-aabusong sekswal, pag-stalking, o iba pang krimen? May kilala ka bang biktima ng isang krimen?

Ang Gabay sa Mapagkukunan ng Advocacy ng Mga Biktima ng Crime ay maaaring makatulong sa iyo na makahanap ng isang hindi pang-emergency na biktima ng serbisyo sa biktima sa Estado ng Washington. Ang bawat service provider ay nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo kabilang ang: interbensyon sa krisis, adbokasiya, mga pangkat ng suporta, pangangalaga ng medikal at mental na kalusugan, transisyonal na tirahan, at tirahan ng emergency. Bilang karagdagan, ang ilang mga service provider ay maaaring tumuon sa karahasan sa tahanan o pang-aabusong sekswal.  Maghanap ng isang mapagkukunan

Opisina sa Karahasan Laban sa Gabay sa Mapagkukunan ng Kababaihan sa COVID-19

Abril 21, 2020. Ang Opisina sa Karahasan Laban sa Kababaihan ay binuo ang Gabay na Mapagkukunan na ito upang sagutin ang mga katanungan sa pamamahala ng bigyan, mga obligasyon at pagpipilian sa kung paano patakbuhin at magbigay ng mga serbisyo.
Covid-19

Mga Update at Impormasyon mula sa Aming Staff
Bisitahin ang aming Blog

Itigil ang Karahasan

Itigil ang pag-sign ng Karahasan at lilang laso Sa pamamagitan ng OFFICE OF CRIME VICTIMS ADVOCACY Ang mga biktima ng intimate partner domestic domestic ay sama-sama na nawalan ng 8 milyong araw na bayad na trabaho bawat taon - ang katumbas ng higit sa 32,000 na trabaho, ayon sa ulat ng Centers for Disease Control and Prevention. Ano nga ba ang karahasan sa tahanan? Ang karahasan sa tahanan ay hindi lamang pang-aabuso sa katawan. Kasama rin dito ang pang-aabusong pang-emosyonal, pang-aabuso sa ekonomiya, pang-aabuso sa sikolohikal, pang-aabuso sa digital

Magbasa pa »

Human Trafficking - Oktubre 2020

Ano ang Human Trafficking? Kasama sa human trafficking ang paggawa at sex trafficking. Bagaman marami ang nais maniwala na ang krimen na ito ay hindi nangyayari sa ating mga pamayanan, nangyayari ito. Ang human trafficking ay nangyayari sa Estado ng Washington at nakakaapekto sa mga bata, kabataan, matatanda at pamilya. Ang Human Trafficking ay ang paggamit ng puwersa, pandaraya o pamimilit upang pilitin ang isang tao sa anumang (ligal o iligal) na uri ng trabaho o serbisyo na labag sa kanilang kalooban. Trafficking ng tao

Magbasa pa »

Makipag-ugnayan sa amin

Opisina Ng Tagumpay sa Mga Biktima sa Krimen
Kagawaran ng Komersyo ng Estado ng Washington
PO Box 42525
1011 Plum Street SE
Olympia, WA 98504-2525
Grantee Line: 1-866-857-9889
Fax: 360-586-7176
Kung ikaw ay biktima ng isang krimen at naghahanap ng mga serbisyo:
ocva@commerce.wa.gov
Direktang Linya ng Serbisyo: 1-800-822-1067

Mga link ng Programa ng OCVA

Mga mapagkukunan

Mga Update sa OCVA Email
Upang mag-sign up para sa mga update o upang ma-access ang iyong mga kagustuhan sa subscriber, mangyaring ipasok ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay sa ibaba.