Ang Office of Crime Victims Advocacy sa Department of Commerce, at Department of Social and Health Services 'Community Services Division, ay sama-sama na pinangangalagaan ang Washington State InfoNet, isang sistemang pangongolekta ng data na batay sa web para sa mga nagbibigay ng serbisyo sa biktima na mag-ulat tungkol sa mga kliyente na pinaglilingkuran nila at ang napakaraming serbisyo na ibinibigay nila araw-araw.

malapit sa mga kamay ng mga taong nagtatrabaho sa disenyo

Paano Gumamit ng InfoNet