Mga Mapagkukunan ng Biktima ng Krimen

Ang Gabay sa Mapagkukunan ng Advocacy ng Mga Biktima ng Crime ay maaaring makatulong sa iyo na makahanap ng isang hindi pang-emergency na biktima ng serbisyo sa biktima sa estado ng Washington. Ang bawat service provider ay nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo kabilang ang: interbensyon sa krisis, adbokasiya, mga pangkat ng suporta, pangangalaga sa kalusugan medikal at mental, transisyonal na tirahan, at tirahan ng emergency. Bilang karagdagan, ang ilang mga service provider ay maaaring tumuon sa karahasan sa tahanan o pang-aabusong sekswal.

Mag-click sa isa sa mga pindutan sa ibaba para sa isang listahan ng mga mapagkukunan sa kategoryang iyon.