Advocacy ng Mga Biktima sa Krimen

Ang mga programa ng biktima ng krimen ay gumagana sa mga gobyerno, mga organisasyong nakabase sa pamayanan at mga indibidwal upang mabawasan ang epekto ng krimen, pag-abuso sa droga, at karahasan. Gumagamit ang aming mga programa ng adbokasiya, pag-iwas, edukasyon, paggamot, at pagpapatupad ng batas upang ihinto ang karahasan, pag-abuso sa droga at kanilang mga epekto sa lipunan upang ang mga pamayanan ng Washington ang pinakamagandang lugar upang magtrabaho at manirahan.

Isang gavel na may isang hanay ng mga libro ng batas sa likuran nito ay nakaupo sa isang mesa

Mga Pagsasalin

Pagsumite ng Reklamo ng Diskriminasyon Laban sa Mga Programa ng Federal Grant

Ang sinumang kliyente, kostumer, kalahok sa programa, o empleyado ng isang samahan na tumatanggap ng pagpopondo na dumaan sa The State State of Commerce ng Washington ng federal Department of Justice (DOJ) at iba pang mga programang federal Grant ay may karapatang magsampa ng reklamo sa diskriminasyon. Ang sinumang indibidwal na nakadarama na sila ay nai-diskriminasyon ay maaaring magsampa ng isang panlabas na reklamo.


Office of Crime Victims Advocacy Email Mga Update
Upang mag-sign up para sa mga update o upang ma-access ang iyong mga kagustuhan sa subscriber, mangyaring ipasok ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay sa ibaba.