Pangkalahatang Mga Gawain sa Layunin

Ang Community Development Block Grant ay namumuhunan ng $ 11.4 milyon para sa mahahalagang proyekto sa imprastraktura sa 20 mga pamayanan sa bukid

Ang programa ng Community Development Block Grant (CDBG) ay iginawad sa 22 mga proyekto na nakakaapekto sa 20 mga pamayanan sa Washington sa ngayon. Ang mga proyektong ito ay pinili mula sa 37 mga aplikasyon ng bigyan na humihiling ng humigit-kumulang na $ 19.4 milyon. Mapapabuti nila ang tubig sa kanayunan, alkantarilya, mga lansangan, pasilidad sa pamayanan at mga sistema ng proteksyon sa sunog; suportahan ang abot-kayang pabahay at pag-unlad na pang-ekonomiya; at kumpletuhin ang pagpaplano ng pamayanan sa buong estado. Mag-click dito upang makita ang listahan ng mga parangal.

Magagamit na Pondo
Tinatantiya namin na $ 11 milyon ang magagamit para sa CDBG General Purpose Grants sa 2022. Ang maximum na halaga ay $ 900,000 para sa konstruksyon at $ 30,000 para sa pagpaplano.

Magagamit ang materyal para sa susunod na Ikot ng Aplikasyon sa Marso 2022 na may mga aplikasyon na darating sa Hunyo 1, 2022. Magagamit ang patnubay mula sa 2021 cycle ng pagbibigay, para sa sanggunian lamang, sa ilalim ng pahinang ito. 

Ang mga karagdagang mapagkukunan ay magagamit sa ilalim Mga Kagamitan sa Teknikal na Tulong / Mga Kagamitan sa Patnubay.

Pangkalahatang Mga Gawain sa Layunin

Ang Community Development Block Grant (CDBG) Pangkalahatang Layunin sa Mga Gantimpala ay ginawang magagamit taun-taon sa pamamagitan ng isang mapagkumpitensyang proseso ng aplikasyon upang tulungan ang mga maliit na lungsod, bayan at lalawigan ng Estado ng Washington na magsagawa ng mga makabuluhang proyekto sa pag-unlad ng pamayanan at pang-ekonomiya na pangunahing nakikinabang sa mga taong mababa at katamtaman ang kita. Ang Programang CDBG ng Estado ng Washington ay pinondohan ng US Dept. ng Pabahay at Pag-unlad ng Lunsod (HUD).

Ang mga halimbawa ng karapat-dapat na mga aktibidad ng Pangkalahatang layunin ng Grant ay kasama ang:

  • Mga pampublikong pasilidad, tulad ng tubig, wastewater at mga lansangan
  • Mga pasilidad sa pamayanan, tulad ng mga sentro ng pamayanan, mga istasyon ng bumbero, mga tirahan na walang tirahan at pasilidad sa pangangalaga ng bata
  • Pag-unlad ng ekonomiya, tulad ng tulong sa microenterprise at mga pampublikong imprastraktura
  • May kaya ang rehabilitasyong pabahay at pabahay

Mga Alituntunin ng Karapat-dapat

Mga karapat-dapat na aplikante ay ang mga lungsod at bayan ng Estado ng Washington na may mas mababa sa 50,000 sa populasyon o mga county na may mas mababa sa 200,000 populasyon na hindi lumahok sa isang CDBG Entitlement Urban County Consortium.

Ang mga distrito ng espesyal na layunin, mga awtoridad sa pabahay ng publiko, mga distrito ng pantalan, mga ahensya ng pagkilos sa pamayanan, mga konseho sa pagpapaunlad ng ekonomiya, iba pang mga organisasyong hindi kumikita, at mga tribo ng India ay hindi karapat-dapat na mag-aplay nang direkta sa programa ng estado ng CDBG para sa pagpopondo, ngunit maaaring maging kasosyo sa mga proyekto at sub-tatanggap ng pagpopondo sa pamamagitan ng mga karapat-dapat na hurisdiksyon.

Pangunahin na dapat makinabang ang mga proyekto sa mga taong mababa at katamtaman ang kita, o tumulong sa pag-iwas o pag-aalis ng mga dumi o dumi.

Sa ilalim ng limitadong mga pangyayari, ang isang lokal na pamahalaan ay maaaring magsumite ng hanggang sa apat na hindi nauugnay na mga aplikasyon ng Pangkalahatang layunin ng Grant sa bawat taunang pag-ikot ng pondo. Isa para sa konstruksyon / acquisition, isa para sa tulong ng microenterprise, isa para sa rehabilitasyon sa pabahay, at isa para sa mga aktibidad na para sa pagpaplano lamang.

2021 Mga Pangkalahatang Pakay na Layunin ng Grant Cycle

Webinar ng Application PowerPoint
Pangkalahatang-ideya ng Program at Mga Tip sa Application 

Pag-preview ng Aplikasyon sa Pangkalahatang layunin ng Grant ng CDBG
Gabay ng LMI
Workshop ng Pakinabang ng LMI
Sample ng Mapa ng LMI 

Patnubay sa Paglahok ng Mamamayan
Form at Mga Tagubilin sa Badyet ng Project
Mga Tagubilin at Katanungan ng Salaysay